Udział w Europejskim Konkursie Statystycznym oznacza pełną akceptację REGULAMINU.

Rodzaj szkoły


Informacje o zespole
Poprzez rejestrację w Europejskim Konkursie Statystycznym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) na potrzeby udziału w Olimpiadzie, w tym do bieżącego kontaktu oraz aby przekazać informacje o przyszłych edycjach. Dane będą przechowywane przez maksymalnie dwa lata.
Administratorem lokalnym danych osobowych jest organizator Europejskiego Konkursu Statystycznego w Głównym Urzędzie Statystycznym, z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 208, Polska. Osoby, które mają dostęp do dostarczonych danych, zachowają poufność wszystkich zebranych danych osobowych i wykorzystają je wyłącznie do celów organizacji Europejskiego Konkursu Statystycznego. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim ani nie będą wykorzystywane do innych celów.
Przekazanie danych osobowych odbywa się tylko w przypadku uczestników przechodzących do finału Europejskiego Konkursu Statystycznego w celu zarządzania udziałem w tym etapie.
Aby skorzystać ze swoich praw (dostępu, poprawiania, usunięcia i wszelkich innych praw zawartych w obowiązujących przepisach o ochronie danych) prosimy o kontakt z organizatorami Europejskiej Olimpiady Statystycznej pod adresem e-mail: eks@stat.gov.pl.
Akceptuję

Wszystkie pola są wymagane